Kvalita a životní prostředí

  • Součástí poslání a vize společnosti XANADU je neustále zlepšovat kvalitu poskytovaných produktů a služeb. Jen kvalitní produkty a služby přispívají ke zvyšování spokojenosti zákazníků a prestiže firmy. Ve vysoce konkurenčním prostředí IT mají šanci na úspěch pouze firmy garantující kvalitní, profesionální a žádanou přidanou hodnotu, řešící problém zákazníka. Nedílnou součástí kvality IT služeb je zabezpečení dlouhodobé ochrany investic zákazníka na základě správné predikce vývoje klíčových technologií.
  • Naše politika jakosti se zaměřuje na dvě základní oblasti – na kvalitu produktů a poskytovaných služeb a na kvalitu vnitřních procesů plnění cílů společnosti. Prioritní orientaci na kvalitu vnitřních procesů považujeme za nezbytný předpoklad dosažení cílů jakosti, deklarovaných našim partnerům a zákazníkům.
  • Veškeré naše procesy a pracovní postupy jsou nastaveny a sledovány dle normy ISO9001. Dokumentace popisující tyto procesy je interně dostupná všem zaměstnancům společnosti, kteří jsou s jejím obsahem průběžně seznamováni a jsou povinni se jimi za všech okolností řídit.
  • Za hlavní zdroje naplňování naší politiky jakosti považujeme především vysoce erudované, pozitivně motivované a se současnými procesy důsledně seznámené pracovníky.

Mezi cíle XANADU patří

  • Zvyšovat povědomí všech zaměstnanců v oblasti ochrany životního prostředí a snižovat tak při všech činnostech dopady na životní a pracovní prostředí a rizika bezpečnosti práce.
  • Považovat za základ a samozřejmost dodržování legislativních a jiných požadavků, zejména v oblasti životního prostředí.
  • Předcházet havarijním stavům prosazováním prevence ve všech činnostech, které mají dopad na životní prostředí.
  • Veškerou činností zabezpečovat neustálé zlepšování a prevenci znečišťování životního prostředí.

Registrace ve Sdruženém systému plnění EKO-KOM

Zpětný odběr použitých originálních tonerových a inkoustových kazet HP

XANADU deklaruje ve své Politice kvality a environmentu, že jedním z jejích hlavních cílů v oblasti EMS je snaha o prevenci znečišťování životního prostředí. Tento cíl se snažíme naplňovat nejen vlastními aktivitami a prostředky (jako například důsledným tříděním všech odpadů vznikajících z naší činnosti, jejich shromažďováním a následným předáním k ekologické likvidaci autorizovaným společnostem), ale zároveň pro tuto oblast využíváme služeb nabízených výrobci IT. Jedním z nich je zpětný odběr obalů a kazet pro tiskárny HP.

Službu zpětného odběru použitých tonerových a inkoustových kazet HP (pouze originálních) nabízí společnost HP svým zákazníkům a uživatelům tiskových periférií již několik let. Ačkoli je svým zaměřením tento program významným příspěvkem pro ekologii a životní prostředí, není bohužel koncovými uživateli využíván v takové míře, jak by si zasloužil.

HP na svých webových stránkách podrobně uvádí, jak se do tohoto programu mohou přihlásit přímo koncoví uživatelé zařízení HP. Informace lze získat na www.hp.com/recycle. Služba je administrativně nenáročná, ze strany zájemce nevyžaduje složitou registraci, a je poskytována zcela zdarma.

XANADU se ovšem snaží svým zákazníkům vycházet vstříc a poskytovat jim vždy komplexní služby. Proto chápeme, že pro zákazníka je v podobné oblasti mnohdy výhodnější a jednodušší, zbavit se prázdných kazet již při nákupu nových. Proto nabízíme našim zákazníkům možnost předat nám tyto použité originální kazety HP na všech našich pobočkách. Následně zajistíme předání kazet společnosti HP.

Další informace Vám poskytneme na vyžádání na adrese kvalita@xanadu.cz, leták k tomuto programu naleznete v příloze níže.

Přílohy ke stažení