Všeobecné smluvní podmínky

Seznamte se prosím s našimi Všeobecnými smluvními podmínkami pro podnikatele, platnými od 1. ledna 2015 a s Všeobecnými smluvními podmínkami pro spotřebitele, platnými od 1. ledna 2014 i dalšími souvisejícími informacemi.

Přílohy ke stažení